< Retour

Mis à jour/ajouté le : 09.05.2019

Thème : Voiture

Cash for car 2019

Werknemers die nu beschikken over een bedrijfswagen die ze ook privé mogen gebruiken, kunnen deze volgens het systeem van de 'mobiliteitsvergoeding' onder bepaalde voorwaarden inleveren in ruil voor een extra bedrag in cash (gebaseerd op de cataloguswaarde) dat sociaal en fiscaal gunstig behandeld wordt. Weliswaar enkel op voorwaarde dat de werkgever hen daartoe de mogelijkheid biedt. Zelfstandige bedrijfsleiders kunnen voorlopig niet instappen in het systeem van de mobiliteitsvergoeding. Een werknemer die binnen dezelfde onderneming een onbezoldigd mandaat uitoefent als bestuurder dan weer wel. Daarnaast zou men ook kunnen opteren voor het systeem van het 'mobiliteitsbudget' (gebaseerd op de 'total cost of ownership') om dat budget vervolgens volledig in cash te laten uitbetalen (Pijler 3), na inhouding van 38,07% bijzondere werknemersbijdrage RSZ.

Gebruik deze rekentool om na te gaan wat de loonkost is en hoeveel de werknemer netto overhoudt van de mobiliteitsvergoeding of cash-uitbetaling van het mobiliteitsbudget ten aanzien van een bedrijfswagen. Zo kunt u als werkgever vandaag al overwegen of u het systeem van de mobiliteitsvergoeding en/of het mobiliteitsbudget wilt invoeren in uw bedrijf.

Contact
Indicator-Larcier | Tiensesteenweg 306 | 3000 Louvain
T 0800 39 067 | F 0800 39 068
service.clients@indicator-larcier.be | www.indicator-larcier.be

Siège social
Lefebvre Sarrut Belgium SA | Rue Haute 139 - Bte 6 | 1000 Bruxelles
RPM Bruxelles | TVA BE 0436.181.878